Chefslöneutvecklingen varierar mycket mellan branscher

april 22, 2010 13:54 by J-P Bank

Ledarna - Sveriges chefers egen yrkesorganisation, har för tidningen Chef tagit fram lönestatistik för chefer av olika befattning, åldersspann samt inom olika branscher. Ens förutfattade meningar om att chefens lön höjs löpande, karriären igenom och således generellt skulle vara högre ju äldre chefen är, ser ut att stämma inom vissa branscher; däribland konsultchef, personalchef och verksamhetschef. Men lika vanligt ser det ut att vara att lönen kulminerar kring medelåldern (ålderssegmentet 40-54 år), för att istället sedan göra ett fall efter 55 årsstrecket. Logistikchef, produktchef och VD är alla tjänster som uppvisar denna tendens, enligt Ledarnas siffror. Utvecklingschef har allra sämst löneutveckling, där lönen enbart ser ut att dala ju äldre chefen är.

Källa: E24


Just nu värderat 1.9 av 55 människor

 • Currently 1,854546/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fundamental aktieanalys

mars 18, 2010 15:25 by J-P Bank

Fundamental aktieanalys - ett effektivt sätt att analysera bolag för att se en rimlig värdering av bolag i dag och i framtiden. Till skillnad från börsprofeter, massmedia och mäklare - kan du med analysen fastställa ett mönster som mer verkligt ger ett nutida och eventuellt framtida värde av ett bolags verksamhet. Se t ex bara på hur värderingen av hur Swedbank löpt sedan 2009. Trots inneboende värde vågar man inte höja riktkursen - tills nu...då kursen stiger : )


Just nu värderat 2.2 av 21 människor

 • Currently 2,190476/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags: akiter
Categories: börsen
Actions: E-mail | Permalink | Kommentarer (0) | Comment RSSRSS comment feed

Priset för el fortsätter stiga

januari 4, 2010 16:45 by J-P Bank

Denna 2010 års allra första måndag, gick marknadspriset för el, enligt VA, ett nytt steg uppåt. Det så kallade spotpriset kom tidigt under dagen upp i drygt 70 öre per kilowattimme (kWh), vilket är 20-30 öre mer är veckan som gått. Kylan sägs ha ett finger med i spelet, enligt Fortums chef för elhandel; Toni Kekkinen, som samtidigt även påpekade att den svenska kärnkraften fortfarande inte går för fullt. Även om priset är relativt högt, så kommer det inte i närheten av den topp i mitten av december då priset låg på hela 261 öre/kWh. Dessutom sjönk priset igen, till 56 öre/kWh redan samma eftermiddag, idag. Priset fluktuerar definitivt mycket och snabbt, så för den som har rörligt elavtal och vill spara på sina slantar, kan säkerligen göra detta genom att planera sin elförbrukning efter aktuellt marknadspris. Ett annat alternativ är att skaffa ett arbete och gör sig likvid nog att stå pall för eventuella ökade kostnader beträffande elen.


Just nu värderat 2.4 av 10 människor

 • Currently 2,4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Thomas Brühl - VD

juli 16, 2008 15:30 by J-P Bank

Den 27 juni var Thomas Brühl (VD för VisitSweden) med i Nyhetsmorgon på TV4 tillsammans med André Anwar utrikeskorrespondent Der Tagesspiegel). I programmet kunde man höra Thomas Brühl prata om bilden av Sverige och hur VisitSweden jobbar för att nå sina målgrupper. Thomas Brühl kände sig nog hemma i TV4-studion då han innan han anställdes som VD för VisitSweden arbetade som affärsområdeschef på TV4, där han bland annat arbetat med att utveckla nya kanaler. Han har också varit VD för Digital Television i Sverige AB och var en av grundarna till Vision Park.


Just nu värderat 2.0 av 11 människor

 • Currently 2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

France Telecom-bud och TeliaSonera-nej

juni 5, 2008 09:53 by J-P Bank

För snart två månader sedan började det ryktas att TeliaSonera skulle bli franskägt och nu ser det ut att kunna besannas.

France Telecom erbjuder nu aktieägarna i TeliaSonera en kombination av aktier och kontanter som betalning. Mixen är 52 procent kontant betalning, motsvarande 63 kronor per Telia Sonera-aktie, och 48 procent i form av betalning i France Telecom-aktier där elva aktier i TeliaSonera ger tre nyemitterade France Telecom-aktier.

-Vi säger klart nej för att det är på tok för lågt, kombinationen av pengar och aktier ger alldeles för lite per aktie, säger Telia Soneras styrelseordförande Tom von Weymarn, till TT.

Vid en eventuell affär skulle bolagen tillsammans få 237 miljoner abonnenter, varav 168 miljoner på mobiltelefoni och 69 miljoner på fast telefoni. Dessutom skulle det betyda en stark marknadsposition i 30 länder och en ledande position på 21 nationella marknader.

Läs mer om den eventuella affären på DN och VA

Följ TeliaSonera-aktien här.


Just nu värderat 1.9 av 14 människor

 • Currently 1,857143/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Minskat bostadsbyggande

maj 26, 2008 16:20 by J-P Bank

Det byggs allt färre hus i Sverige och under årets första kvartal minskade bostadsbyggandet med nästan tjugo procent jämfört med samma period 2007.
Byggande av lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter, är den del som minskat mest. Även småhus som villor, radhus och kedjehus visar en vikande trend. Detta visar en ny rapport från SCB.

Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges byggindustrier framhåller den finansiella osäkerheten och att subventionerna för flerbostadshus är borta som två viktiga faktorer. Om det bara är en tillfällig svacka, eller om det är början på en ordentlig nedåtgående trend för byggbranschen återstår att se.

Ungdomar i behov av bostäder verkar dock inte saknas. I en artikel på DN kan läsas att Tobias Olsson, verksamhetschef för det statligt understödda nätverket jagvillhabostad.nu, ser läget som alarmerande då alltfler unga är på väg ut på bostadsmarknaden, men att det byggs väldigt lite som är anpassat för just denna målgrupp.

Läs mer om SCB's rapport på DN.


Just nu värderat 2.4 av 10 människor

 • Currently 2,4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aftonbladet sätter punkt för gratistidningen

maj 19, 2008 10:45 by J-P Bank

Punkt SE, alltså den gratistidning som givits ut i Aftonbladets regi under ett par år, går nu i graven. Sista numret kommer ut idag, men sen är det över för tidningen som tydligen dragits med lönsamhetsproblem ända sedan starten och därför nu läggs ned med omedelbar verkan. Aftonbladet och dess ägare, Schibsted, ger dock inte upp helt vad gäller gratistidningar. Det rapporteras nämligen att de nu istället kommer köpa in sig i Metro, den största och äldsta av våra svenska gratistidningar.

Jag minns att även Metro haft stora problem vad gäller lönsamheten, men med en aktör mindre på marknaden, kanske detta kan lätta nu när striden om reklamintäkterna minskar. Fast å andra sidan; med ett ökat mobilt internetanvändande kan det mycket väl hända att suget efter gratistidningar kommer fortsätta minska ytterligare. För visst är det smidigare att via sin mobiltelefon kunna läsa just de nyheter man själv vill läsa istället för att vara hänvisad till vad gratistidningarna erbjuder? Tidningar och nyheter online is the shit liksom.

Utöver Metro, som ingår i Stenbecksfären, återstår nu endast den Bonnierägda City bland Stockholms gratistidningar. 

Läs mer om Punkt SE på DN, SvD, VA och givetvis på Aftonbladet


Just nu värderat 2.9 av 12 människor

 • Currently 2,916667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ökat sparande i fonder

maj 13, 2008 10:46 by J-P Bank

Sparandet i fonder ökar igen. DN skriver att nettosparandet i fonder under april ökade med 0,7 miljarder kronor och pengarna hamnade främst i aktie- och blandfonder. Att sparandet i fonder ökade, innebär alltså att det sattes in mer pengar än vad det togs ut.

Vad innebär då fonder och fondsparande egentligen? Eftersom jag på den här bloggen tänkt reda ut en del grundläggande ekonomiska termer, då jag insett att kunnandet om dem är relativt låg, tänkte jag ta och förklara det hela kortfattat.

En fond är enligt Wikipedia "en samling, eller portfölj, av aktier och/eller räntebärande värdepapper. En fond innehåller ofta värdepapper för flera hundra miljoner kronor. Den som sätter pengar i en fond äger en liten del av fondens värde." Begrepp som fondförvaltare, aktiefonder, räntefonder, indexfonder och andra viktiga begrepp rörande och relaterade till fonder tar jag en annan dag.


Just nu värderat 3.1 av 10 människor

 • Currently 3,1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ska vi äga något gemensamt?

maj 8, 2008 09:35 by J-P Bank

Statligt ägande innebär att folket äger något gemensamt. En resurs för oss alla liksom. Resurser som våra folkvalda ska förvalta åt oss och se till att vi betalar för genom bland annat skatter. 

Regeringen vill nu minska denna ägarlista med bland annat bolagen Vin & Sprit, Nordea, OMX, SBAB, TeliaSonera och Vasakronan som samtliga står på försäljningslistan under den innevarande mandatperioden.  

Enligt en ny undersökning gällande just det statliga ägandet och vilka bolag svenska folket tycker att staten kan sälja, föreslår 35% Vin & Sprit (som det redan är klart att Pernod Ricard tar över). Därefter följer
TeliaSonera 33%
Nordea 31%
Vasakronan 29%
Dessa bolag som alltså redan står på listan bland statens önskade försäljning går i linje med ungefär en tredjedel av de 2000 tillfrågades linje.

Vid ett vändande på själva frågeställningen, alltså vilka bolag som önskas behållas i statligt ägande, toppar Posten den listan på 61% följt av Apoteket på 58% och SJ på 55%. Vi är med andra ord mer angelägna om att leverera paket, sälja läkemedel och se till att det finns ett statligt transportmedel än att gemensamt äga banker, teleoperatörer och sprittillverkare. 

Läs mer om undersökningen på DN.


Just nu värderat 2.7 av 9 människor

 • Currently 2,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pension baserad på vad?

maj 5, 2008 16:20 by J-P Bank

Ett spännande mål där domen kommer falla under morgondagen, rör vad pensionen för en officer egentligen ska baseras på. Då fallet är prejudicerande, kan en fällande dom komma att innebära att omkring 100 000 före detta statsanställda framöver kan komma att få omkring 1000 kr/mån mer i lönekuvertet.

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, hävdar att pensionen skall räknas upp enligt konsumentprisindex medan arbetsgivaren, dvs staten, hävdar att en uppräkning skall ske enligt basbeloppet, vilket varit fallet sedan tidigt 1990-tal. Enligt något pensionsavtal skrivet 1974 var det tydligen konsumentprisindex som gällde och det är detta som stridigheten gäller. Det kan med andra ord komma att bli en relativt dyr affär för staten då det även finns krav på en retroaktiv pension.

Läs vidare på DN


Just nu värderat 3.4 av 8 människor

 • Currently 3,375/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5